Transforming the European Communitys Regulation of Food Safety (2008:5)

Författare: 

I rapporten konstateras att livsmedelsområdet under 1950- och 60-talet var tämligen oreglerat inom EU. De regler som förekom hade främst utfärdats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Efter matskandalerna på 1990-talet och kommis-sionens vitbok om livsmedelssäkerhet år 2000 blev emellertid livsmedelslagstiftningen föremål för en omfattande reform. Det infördes ett övergripande regelverk som avser alla led i livsmedelskedjan och som omfattar alla livsmedel. Människors hälsa prioriteras numera i EU:s livsmedelspolitik. Livsmedelssäkerhet, som före millenniumskiftet enbart var en bieffekt av annan EU-politik utgör numera ett eget och högt prioriterat politikområde inom EU.

Rapporten presenterades vid seminariet Utvecklingen av EU:s livsmedelspolitik: från fri rörlighet till folkhälsa och ingår i forskningsprojektet EU:s livsmedelspolitik.

icon2008:5 Transforming the European Community's Regulation of Food Safety (337.09 kB)