What Remains of the Stability Pact and What Next? (2005:8)

Författare: 

Under 2005 reformerades stabilitets- och tillväxtpakten. Reformen följde på överträdelser av de fiskala reglerna av flera EMU-länder och ett sammanbrott av paktens genomförandemekanism. En nyckelfråga är vilket bidrag den reformerade pakten kan ha i upprätthållandet av finanspolitisk disciplin i framtiden.

Professor Lars Calmfors summerar i rapporten vilka de huvudsakliga reglerna kring pakten är, granskar hur reglerna har tillämpats sedan paktens införande och ger en översikt över den aktuella debatten. Studien ställer sig pessimistisk till paktens framtid och föreslår därför alternativa sätt att främja finanspolitisk disciplin i EU: ökat samarbete mellan en mindre grupp länder och starkare nationella finanspolitiska institutioner.  

Rapporten presenterades vid seminariet Vad blev det kvar av stabilitetspakten? och ingår i forskningsprojektet Finanspolitiken i EU och EMU.

 icon 2005:8 What Remains of the Stability Pact and What Next? (612.18 kB)