EU:s lagstiftning i siffror 2006

Författare: 

Undersökningen inkluderar alla direktiv och förordningar som publicerats i Europeiska Gemenskapens Officiella Tidning (EGT) år 2006.