Sieps 2002-2012: Tio år med Europa i centrum

Författare: 

Det är i år tio år sedan Sieps bildades, med uppgift att ta fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. I dag, när behovet av analys är viktigare än någonsin, är det en naturlig mötesplats för forskning och politik.

I den här skriften ges bland annat en översikt över våra forskningsområden samt en fullständig förteckning över de närmare tvåhundra publikationer som Sieps har gett ut sedan starten.