Seminarium 14 juni: Europeiska kommissionen i halvtid: Vad har uppnåtts?

När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission under den kommande mandatperioden. När halva perioden nu har gått är det dags att ta temperaturen. Vad har Juncker-kommissionen egentligen åstadkommit och är den verkligen ”mer politisk”?

Talare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Michael Leigh, forskare, The German Marshall Fund of the United States (GMF), Bryssel

Mark Rhinard, professor i internationella relationer, Stockholms universitet

Neill Nugent, professor i statsvetenskap, Manchester Metropolitan University

Sophia Russack, utredare, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bryssel

Agnès Courades Allebeck, chef för enheten för inre marknaden, Kommerskollegium

Moderator
Pernilla Wredenfors, utredare, Sieps.

Tid: onsdag 14 juni 8.30–10.00, kaffe och registrering från 8.00
Lokal: Hörsalen, Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Språk: engelska 

Anmälan senast 12 juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för allmänheten. Samtliga deltagare erhåller ett exemplar av de publikationer som presenteras. Vänligen notera att seminariet kommer att filmas.

För frågor om seminariet, kontakta Pernilla Wredenfors på pernilla.wredenfors@sieps.se