Seminarium 24 mars: Romfördraget och EU:s framtid

Den 25 mars möts EU:s stats- och regeringschefer för att markera att det är 60 år sedan Romfördraget – som lade grunden för dagens EU – undertecknades. Storbritanniens avsikt att lämna unionen och ett flertal europeiska val påverkar jubileumsstämningen. Till det kommer att medlemsländerna har olika syn på frågor som migration och ekonomi.

I anslutning till firandet i Rom arrangerar Utrikespolitiska institutet (UI) och Sieps ett seminarium om tillståndet i unionen. Vad har egentligen uppnåtts under 60 år, hur ser framtidens utmaningar ut inom de olika politikområdena och vad kan vi förvänta oss av jubileumsmötet?

Seminariet arrangeras i samarbete med Utrikespolitiska institutet.

Tid Fredagen den 24 mars, 9.00 -10.30. Registrering och kaffe från 8.30. Dörrarna stängs 9.00
Lokal Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm
Språk Svenska

Moderator Mats Karlsson, direktör, Utrikespolitiska institutet

Talare 

  • Annika Ström Melin, journalist, Dagens Nyheter
  • Göran von Sydow, forskare och ställföreträdande direktör, Sieps
  • Björn Fägersten, seniorforskare och programchef, Utrikespolitiska institutet

 Anmäl dig här