back
Den lokala och regionala nivån i EU

I utredningen om delaktighet i EU från 2016 beskrivs att det är ett problem att det finns en bristande synlighet vad gäller kopplingen mellan vad som sker på EU-nivån och den nationella beslutsprocessen i riksdag och regering liksom i de lokala processerna i kommuner, landsting och regioner. Kursen som är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sieps, tar upp regioners ställning i EU:s beslutsprocess och hur deras möjligheter att påverka EU:s politik ser ut.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– EU:s beslutsprocess;
– när i beslutsprocessen det är lämpligast att komma in med de regionala perspektiven;
– vilka av EU:s sakfrågor som har stor betydelse för kommuner och landsting.

På förfrågan kan utbildningen anpassas för att möta era önskemål.

Kurslängd: Halvdag, kan anpassas efter beställarens behov.
Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Bland andra representanter från Sieps och SKL.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.