back
EU:s budget

Ny kurs!

Det är inte ovanligt att man talar om EU som en kostnadspost för medlemslandet, men utan att det ges någon beskrivning av vad EU finansierar genom sin budget. Under kursen ges deltagarna inblick i varifrån EU får sina pengar, hur budgeten beslutas, vilka politikområden som omfattas och hur medlen disponeras. Viss tonvikt läggs på EU:s strukturfonder. Därutöver beskrivs hur EU:s budget har växt fram och vilka diskussioner som har förts genom EU:s historia kring bland annat budgetens motivering och framtida utveckling.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– framväxten av EU:s budget och för vilka olika modeller för finansiering som har lyfts fram över tid;
– hur EU:s budget beslutas;
– hur EU:s budget används, med betoning på EU:s strukturfonder.  

Kurslängd: Halvdag.
Plats:
Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Bland andra Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi vid Sieps som i första hand intresserat sig för frågor som relaterar till EU:s budget, arbetskraftsinvandring och effekterna av den finansiella och ekonomiska krisen. Daniel Tarschys, professor em. i statsvetenskap vid Stockholms universitet som tidigare bl.a. har varit statssekreterare i Statsrådsberedningen, ordförande i riksdagens utrikes- och socialutskott samt generalsekreterare i Europarådet.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.