back
EU:s institutioner i praktiken

Det finns många offentliganställda som arbetar aktivt med EU, men som aldrig har anledning att resa ner till Bryssel eftersom de inte deltar i förhandlingsarbetet. Kursen syftar till att ge dem chansen att besöka EU-institutionerna och skaffa sig en bättre bild av hur (och var) institutionerna arbetar. Under den första kursdagen ges en föreläsning som motsvarar innehållet i kursen Grundläggande EU-kunskap. Under de följande två dagarna görs besök vid EU:s institutioner där deltagarna får träffa tjänstemän och EU-politiker.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– EU:s institutionella struktur och funktionssätt;
– hur arbetet i Bryssel rent praktiskt går till;
– vilken roll utsända svenska tjänstemän har;
– hur den svenska EU-samordningen går till;
– hur rådet och rådsarbetsgrupper fungerar;
– Europaparlamentets roll;
– hur kommissionens kommittéer.

På förfrågan kan utbildningen anpassas för att möta era önskemål.

Kurslängd: Tre dagar.
Deltagarantal: 12 - 20 personer.

Föreläsare: Bland andra Pernilla Wredenfors, utredare i statsvetenskap vid Sieps.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.