back
Subsidiaritetsprincipen i praktiken

Subsidiaritetsprincipen syftar till att motverka att EU vidtar åtgärder som lika gärna kan vidtas på medlemsstatsnivå. Principen fyller därför en viktig roll i att kontrollera hur EU:s makt används. Under denna kurs belyses de nationella parlamentens roll vid kontrollen av EU och hur den så kallade subsidiaritetsprövningen samordnas i Sverige.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– vilken roll de nationella parlamenten har i kontrollen av EU;
– hur man kan påverka besluten inom EU genom subsidiaritetsprincipen;
– hur svenska riksdagen har valt att förhålla sig till subsidiaritetsprövningen.

Kurslängd: Halvdag.
Plats: Utbildningen genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och utbildningsansvarig vid Sieps. Kursen arrangeras i samarbete med Statsrådsberedningens EU-kansli och Riksdagsförvaltningens EU-samordning.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.