back
EU och Sverige

Utbildningsdatum: 
2017-09-28

Utbildningen är beställd av Regeringskansliet.


Kursen riktar sig till handläggare och andra tjänstemän som kommer i kontakt med EU-frågor och som vill fördjupa sina kunskaper om EU och hur EU-medlemskapet påverkar svenska förhållanden.

Under denna kurs diskuteras grundligt EU:s funktion och EU-samarbetets påverkan på svenska förhållanden. EU-institutionernas olika roller och beslutsprocesser granskas i ett maktbalansperspektiv. Vidare diskuteras kompetensförhållandet mellan EU och medlemsländerna samt subsidiaritetsprincipen. Avslutningsvis diskuteras den svenska förvaltningsmodellen i ett EU-perspektiv.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och St. direktör vid Sieps och Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och utbildningsansvarig vid Sieps.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.