back
EU och Sverige

Utbildningsdatum: 
2017-11-15

Utbildningen är beställd av Naturvårdsverket.


Utbildningen har specialanpassats mot Naturvårdsverkets verksamhet.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:

EU:s beslutsprocesser och dess förhållande till den svenska beslutsprocessen samt EU:s politiska institutioner, deras syfte, funktioner och förhållande till medlemsstaterna. Därefter beskrivs lagstiftningsförfarandet med exempel från Naturvårdsverkets verksamhet.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och St. direktör vid Sieps och Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och utbildningsansvarig vid Sieps.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.