back
EU-utbildning för kommuner

Utbildningsdatum: 
2017-05-23

Kursen är beställd av Norrköpings kommun.


Kursen redogör för EU:s funktionssätt, visar hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU:s arbete samt ger några perspektiv på vad man som kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i EU-politiken och bidra till dess utveckling.
    
Föreläsare: Bland andra representanter från Sieps och SKL.

Beställ utbildningen: Kontakta SKL, Karin.Flordal@skl.se och Kristin.Ivarsson@skl.se, OBS! Kursen erbjuds enbart till kommuner.