back
EU:s regler om statligt stöd

Utbildningsdatum: 
2017-10-18

Utbildningen är beställd av Regeringskansliet.


EU:s regler om statligt stöd – Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI): Kursen riktar sig till tjänstemän som i sin verksamhet berörs av EU:s statsstödsregler.

Kursen fördjupar sig i vilka tjänster som enligt EU-rätten betecknas som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och lär ut hur reglerna för denna typ av tjänst ska tolkas och tillämpas. Utbildningen tar bland annat upp följande:   
o   Begreppet tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse (SGEI)
o   Konkurrensintresset eller allmänintresset?
o   Stöd eller ersättning?
o   EU:s regelverk för SGEI
o   SGEI i Sverige

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs Jörgen Hettne, docent i EU-rätt vid Lunds universitet.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.