back
Grundläggande EU-kunskap

Utbildningsdatum: 
2017-05-08

Utbildningen är beställd av Naturvårdsverket.


Utbildningen riktar sig till alla anställda inom offentlig sektor som vill skaffa sig en god överblick eller uppdatera sina kunskaper om hur EU fungerar både i teorin och i praktiken. EU:s institutionella struktur och beslutsprocesser förändrades i och med Lissabonfördraget. Utbildningen placerar den senaste utvecklingen i ett historiskt och integrationsrättsligt perspektiv. Syftet med utbildningen är att skapa en god förståelse för den europeiska unionens framväxt och hur EU fungerar i dag, med betoning på EU:s institutioner och beslutsprocess samt EU:s rättsakter och nationell tillämpning.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av Pernilla Wredenfors, utredare vid Sieps och Eva Sjögren, direktör vid Sieps.

Beställ utbildningen:
Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.