back
Grundläggande EU-kunskap

Utbildningsdatum: 
2017-10-03

Utbildningen är beställd av Transportstyrelsen.


Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:
– EU:s institutioner och befogenheter, deras utveckling och vad den betyder för medlemsländerna;
– de mest framträdande teorierna om europeisk integration;
– EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av Pernilla Wredenfors, utredare i statsvetenskap vid Sieps.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.