back
Subsidiaritetsprincipen i praktiken

Utbildningsdatum: 
2017-10-04

Utbildningen är beställd av Regeringskansliet.


Kursen vänder sig främst till de tjänstemän i Regeringskansliet som är involverade i subsidiaritetskontrollen.

Kursen förklarar subsidiaritetsprincipens roll i EU:s konstitutionella system och ger tillfälle till diskussion om subsidiaritetskontrollens omfattning och begränsningar, samt hur kontrollen i praktiken hanteras i Sverige.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar i samarbete med Statsrådsberedningens EU-kansli och Riksdagsförvaltningens EU-samordning och genomförs av Anna Wetter Ryde, forskare i juridik.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.