back
Writing and Interpreting Legal Texts in English

Utbildningsdatum: 
2017-12-06

Utbildningen är beställd av Regeringskansliet.


Utbildningen som genomförs på engelska omfattar dels en teorigenomgång och dels en Workshop. Kursen vänder sig till tjänstemän som deltar vid förhandlingar och i implementeringsarbetet av EU-rätten. Utbildningen utgör en heldagsutbildning.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av en utbildare från Legal Write.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.