back
Writing and Interpreting Legal Texts in English

Utbildningsdatum: 
2018-01-24

Utbildningen är beställd av Trafikverket.


Utbildningen skräddarsys i dialog mellan Sieps och Trafikverket med inriktning mot Trafikverkets verksamhet.

Utbildningen som genomförs på engelska omfattar dels en teorigenomgång och dels en Workshop. Kursen vänder sig till tjänstemän som deltar vid förhandlingar och i implementeringsarbetet av EU-rätten.

Utbildningen arrangeras av Sieps EU-utbildningar och genomförs av utbildare från Legal Write.

Beställ utbildningen: Kontakta oss på utbildningar@sieps.se för en offert.