Sieps utbildningspodd

Denna podcast produceras som en del i Sieps uppdrag att tillhandahålla relevanta utbildningar om EU. Den lanseras inför Sveriges ordförandeskap för Europeiska unionens råd under första halvan av 2023.

Här publiceras avsnitten av Sieps utbildningspodd. De är även tillgängliga på stora poddplattformar som Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts och Acast. På den här sidan finns också länkar till fördjupningsmaterial. Publikationer och seminarier kring ordförandeskapet finns också på denna temasida.

Avsnitt 2: Vad innebär ett EU-ordförandeskap?

 

Vid årsskiftet tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Men vad innebär detta ordförandeskap egentligen? För att reda ut det gästas detta avsnitt av Sieps utbildningspodd av Göran von Sydow, direktör på Sieps. Han beskriver hur det kommande ordförandeskapet skiljer sig från de två tidigare ordförandeskap som Sverige har haft. Kärnuppgiften, att leda rådets arbete, är sig lik på många sätt. Men sedan Sverige sist höll i ordförandeklubban har Lissabonfördraget trätt i kraft vilket innebär viktiga skillnader. Programledare är Karin Flordal, utbildningsansvarig på Sieps.

Detta är det andra avsnittet i en serie om det svenska EU-ordförandeskapet 2023. Fler avsnitt följer efter sommaren.

Avsnitt 1: Premiär! Hög tid att förbereda sig för EU-ordförandeskapet

 

Under den första halvan av 2023 är Sverige ordförande för Europeiska unionens råd. Just nu pågår förberedelser på många håll: i riksdag och regering, bland myndigheter och i kommuner och regioner. Givetvis också på Sieps som bland annat har i uppdrag att utbilda offentlig sektor i hur EU och dess beslutsprocesser fungerar.

I detta premiäravsnitt av Sieps utbildningspodd om det svenska EU-ordförandeskapet träffar programledaren Karin Flordal, utbildningsansvarig på Sieps, Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap vid Sieps och samordnare för myndighetens verksamhet i anslutning till ordförandeskapet.

Detta är det första avsnittet i en serie om det svenska EU-ordförandeskapet 2023. Det publiceras samtidigt som del två, som tar upp frågan om vad det innebär att vara EU-ordförande.