Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen SOU 2008:33

Utredningen är ett komplement till huvudbetänkandet och skall förstås mot denna bakgrund. I huvudbetänkandet föreslås att Apoteket AB inte längre ska ha monopol på försäljning av läkemedel, utan det ska vara möjligt för andra att starta och driva apotek.

I det nu aktuella betänkandet föreslås att försäljning av vissa receptfria läkemedel får ske på andra platser än apotek. Farmacevtisk kompetens ska då inte krävas hos ägare, driftansvarig eller personal vid försäljningsställen.