Yttrande: Effektivare energianvändning

Sieps har bedömt utredningens förslag i ljuset av EU:s statsstödsregler och delar utredningens slutsatser i dessa delar. Sieps understryker vikten av att statsstödsregleringen följs eftersom olagliga statsstöd kan bli kostsamma för både stödmottagarna och staten.