Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Ds 2009:6

Sieps har inga synpunkter på det remitterade förslaget.