Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare, Ds 2015:36