Remiss angående Betänkandet Sverige och bankunionen (SOU 2019:52)

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har anmodats att yttra sig över rubricerat ärende. Sieps vill inledningsvis konstatera att betänkandet sammantaget innehåller en mycket bra och grundlig genomlysning av de för- och nackdelar som skulle följa av att Sverige deltar eller står fortsatt kvar utanför bankunionen. Det är mot bakgrund av denna genomgripande och omfattande analys särskilt välkommet att betänkandet innehåller ett kapitel med särskilda överväganden, där utredningen identifierar vad de anser vara viktiga aspekter för Sveriges ställningstagande angående bankunionen.