Remissvar: En ny alkohollag SOU 2009:22

Sieps anser att det inte föreligger något EG-rättsligt hinder mot gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholdrycker på de grunder som utredningen anför. Sieps anser vidare att det bör övervägas om det är lämpligt att tillämpa generösare regler vid marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker när de lanseras inom samma varumärke som starkare drycker. Sådana regler kan få den samlade svenska lagstiftningen om alkoholreklam att framstå som mindre trovärdig i ett EG-rättsligt proportionalitetsperspektiv.

Remissvar Alkohollagen SOU 2009:22 (84.42 kB)