Armed and Ready? The EU Battlegroup Concept and the Nordic Battlegroup (2006:2)

Författare: Andersson Jan Joel

Denna rapport följer upp ursprunget till EU:s beslut att inrätta stridsgrupper, beskriver de underliggande politiska och militära begreppen.

Rapporten analyserar de utmaningar som EU och dess medlemsstater ställs inför när de ska uppnå det övergripande målet för 2010, den plan som antogs av Europeiska försvarsministrar i juni 2004, nämligen att förbättra den europeiska militärens skicklighet. Rapporten diskuterar också den bredare frågan om huruvida en skicklig militär ger EU bättre möjligheter att uppnå sina mål eller inte.

Rapporten presenterades vid seminariet EU som aktör på den globala arenan och ingår i forskningsprojektet EU:s nya gränser: möjligheter och utmaningar.