Agenda 2014: A Zero-Base Approach (2007:5epa)

Författare: Tarschys Daniel

EU:s budget ska ses över 2008/9. Författaren föreslår en ”Zero Base” ansats, i vilken inga utgifter eller intäkter anses heliga, utan prövas som om de föreslagits för första gången.

Analysen presenterades vid seminariet The EU Budget Review: Possibilities and Challenges for the Future och ingår i forskningsprojektet EU:s budget.