Nya regler om fri rörlighet för patienter (2008:15epa)

Författare: Edwardsson Eva

EG-domstolen har sedan 1998 utvecklat sin praxis vad gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Men utvecklingen har skett utan vägledning från EU:s lagstiftare.

Nu ska medlemsstaterna och Europaparlamentet försöka enas om gemensamma EU-regler. Om förslaget antas kommer patientrörligheten över gränserna att öka. Vilka patienter kan förväntas utnyttja den ökade rörligheten? Förslaget innebär ökade administrativa kostnader. Är det värt pengarna?

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s inre marknad: Effekter på centrala områden.