Samstämmighet mellan inre och yttre politik (2008:10epa)

Författare: Michalski Anna

Samstämmighet mellan inre och yttre politik: En utmaning för EU i rollen som global aktör. När ändringar i Lissabonfördraget diskuteras omnämns ofta den mer kraftfulla skrivningen inom området för EU:s yttre åtgärder och de nya posterna som skapas inom EU:s institutionella struktur som förväntas led till större samstämmighet.

En lika viktig men mindre uppmärksammad princip som också har skrivits in i fördraget är den om samstämmighet mellan inre och yttre politik.

I denna analys redogörs det för motivet bakom införandet av denna princip I slutsatsen framförs argumentet att principen om samstämmighet mellan inre och yttre politik kan komma att få stor betydelse för utformningen av EU:s handlande på det internationella planet.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU som global aktör.