An EU Strategy for the Baltic Sea Region: Good Intentions Meet Complex Challenges (2009:9epa)

Författare: Bengtsson Rikard

En av det svenska ordförandeskapets prioriterade frågor är lanseringen av EU:s Östersjöstrategi. Denna strategi verkar i förstone tilltalande men ger upphov till en rad kritiska frågor.

I denna Europapolitiska analys introducerar universitetslektor Rikard Bengtsson strategins innehåll och form samt identifierar ett antal utmaningar som strategin står inför. Dessa utmaningar berör såväl frågor om vilket mervärde som strategin medför, hur man hanterar de spänningar som en regionalisering av EU kan ge upphov till samt den avsaknad av en extern dimension som strategin kännetecknas av.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU som global aktör.