Democracy Promotion in a Transatlantic Perspective

Författare: von Meijenfeldt Roel, Melia Tom, Leissner Maria, Demes Pavol, Björkdahl Annika, Allen Michael

Denna publikation är resultat av ett seminarium om demokratibefrämjande åtgärder den 29 september 2008 i Stockholm som organiserades av Sieps och av Sveriges demokratiambassadör Maria Leissner.

Syftet med publikationen är att offentliggöra de idéer och erfarenheter som presenterades under seminariet och som förtjänar att lyftas fram i debatten om demokratisering och om möjligheter till framtida ökat transatlantiskt samarbete.

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU som global aktör.