Foreign Policy Challenges for the Obama administration (2009:1epa)

Författare: Glenn John K

Den nya amerikanska administrationen har ärvt ett antal stora och svårlösta utmaningar från president Bush: pågående krig i Irak och Afghanistan, ett återuppvaknat aggressivt Ryssland och risken för ett kärnvapenbeväpnat Iran samt en ekonomisk kris som i grunden har ändrat förutsättningarna för internationella aktioner.

Mot denna bakgrund har Europa en viktig roll att spela som en möjlig framtida allierad. För detta krävs det att USA reparerar sin internationella ställning som försämrades avsevärt under Bush tid som president.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU som global aktör och presenterades vid seminariet Utrikespolitiska utmaningar för Obama.