Stockholmsprogrammet (2009:3epa)

Författare: Södersten Anna

Stockholmsprogrammet – ett ambitiöst program för frihet, säkerhet och rättvisa? En ny femårsplan för arbetet inom området för frihet, säkerhet och rättvisa förväntas tas fram under det svenska ordförandeskapet.

Denna nya plan kommer att benämnas Stockholmsprogrammet. Osäkerheten om Lissabonfördragets ikraftträdande, den kommande folkomröstningen i Irland och den ekonomiska krisen är några faktorer som kan leda till att Stockholmsprogrammet inte blir lika ambitiöst som vissa kanske hade hoppats på.

Analysen presenterades på seminariet Migration as Foreign Policy? och ingår i forskningsprojektet EU:s konstitutionella utveckling.