The CAP and Future Challenges (2009:11epa)

Författare: Rabinowicz Ewa, Kaspersson Eva, Höjgård Sören, Brady Mark

Trots att den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har reformerats ett flertal gånger sedan starten är den fortfarande den mest omfattande gemensamma politiken i EU. Den sväljer närmare hälften av EU:s budget och svarar för närmare hälften av EU:s lagstiftning.

GJP har spelat en avgörande roll i den europeiska integrationsprocessen; men vilken roll ska den spela i framtiden?

Analysen har som mål att erbjuda en vision för GJP efter 2013.Författarna identifierar både långsiktiga mål och kortsiktiga reformersom skulle möjliggöra en långsiktigt hållbar politik.

Analysen ingår i forskningsprojektet EU:s budget.