Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa - en antologi

Författare: Tarschys Daniel, Scharpf Fritz W., Hettne Jörgen, Bertola Giuseppe

Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. Det har visserligen i stor utsträckning stannat vid ord och högtidliga förklaringar, men av Lissabonfördraget framgår att EU ska vara en social marknadsekonomi. I en antologi fördjupas innebörden av begreppet Sociala Europa. (2011:2op)

I den här antologin diskuteras om det innebär en förändring av det hittillsvarande EU-samarbetet.

De fyra författarna behandlar bl.a. frågan om innebörden av begreppet Sociala Europa, huruvida Lissabonfördraget kan minska EU:s sociala underskott, förekomsten av socio-ekonomiska assymetrier i den europeiska integrationsprocessen och betydelsen av en harmonisering av social- och sysselsättningspolitik i EU:s medlemsländer.

Publikationen är en del av forskningsprojektet Sociala Europa.