Inward Foreign Direct Investments in the European Union: Regional Distribution and Determinants

Författare: Villaverde José, Maza Adolfo

Tillväxt har länge stått högt på den europeiska agendan, bland annat genom den så kallade Europa 2020-strategin och mer nyligen tillväxt- och sysselsättningspakten. Initiativen är många, men de leder inte nödvändigtvis till ökad tillväxt.

En viktig motor för tillväxten i EU är de så kallade utländska direktinvesteringarna (Foreign Direct Investments). EU attraherar i hög grad direktinvesteringar, men dessa är ojämnt fördelade mellan de olika regionerna.

I den här rapporten undersöker professorerna José Villaverde och Adolfo Maza vilka faktorer som avgör huruvida en region lyckas attrahera utländska direktinvesteringar. Författarna formulerar även rekommendationer för hur EU kan agera för att bli mer attraktivt för dessa tillväxtfrämjande investeringar i framtiden.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Framtidens inre marknad.