The EU and Nuclear Safety: Challenges Old and New

Författare: Södersten Anna

EU har först de senaste åren antagit lagstiftning på kärnsäkerhetsområdet. Den är dock inte särskilt långtgående och kopierar i huvudsak de internationella konventionerna på området.

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 kan det emellertid bli möjligt att stärka denna lagstiftning.

I den här analysen redogör författaren för det nuvarande regelverket och menar att även om EU:s medlemsstater har delade meningar vad gäller kärnenergi så bör de försöka komma överrens vad gäller kärnsäkerhet och ta internationellt ansvar. Enligt författaren kan starka aktörer på området kärnsäkerhet komma att behövas i en värld där behovet att energi bara kommer att öka.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt Energi: mot en gemensam (grön) energipolitik?