EEAS 2.0 - A legal commentary on Council Decision 2010/427/EU on the organisation and functioning of the European External Action Service

Författare: Blockmans Steven, Cremona Marise, Curtin Deirdre, De Baere Geert, Duke Simon, Eckes Christina, Hillion Christophe, Van Vooren Bart, Wessel Ramses, Wouters Jan

I juli 2010 fattade EU:s ministerråd beslut om att bilda den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Den är för närvarande föremål för utvärdering, och i en ny Sieps-rapport ges nu för första gången en juridisk kommentar till samtliga artiklar i rådets beslut.

Publikationen är tänkt som referensverk för såväl praktiserande jurister som forskare som arbetar med EEAS.

Granskningen har gjorts av en oberoende, internationell och tvärvetenskaplig grupp forskare under ledning av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), European University Institute (EUI) och Centre for European Policy Studies (CEPS).

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.