EEAS 2.0 - Recommendations for the amendment of Council Decision 2010/427/EU establishing the organization and functioning of the European External Action Service

Författare: Wouters Jan, Wessel Ramses, Van Vooren Bart, Hillion Christophe, Eckes Christina, Duke Simon, De Baere Geert, Curtin Deirdre, Cremona Marise, Blockmans Steven

Denna publikation från SIEPS är avsedd att, i praktiska juridiska ordalag, bidra till granskningen av organisation och funktion hos EU:s utrikestjänst (EEAS). Mer specifikt innehåller texten konkreta rekommendationer om revideringar av Rådsbeslut 2010/4276/EU, som EEAS verksamhet grundas på.

Publikationen ingår som ett led i projektet EEAS 2.0, ett samarbete omfattande en rad oberoende europeiska forskare vilka sammanförts av SIEPS, Centre for European Policy Studies (CEPS) samt European University Institute.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.