Enlarging the European Union and deepening its fundamental rights protection

Författare: Hillion Christophe

Respekt för de mänskliga rättigheterna är en av de värderingar som Europeiska unionen vilar på, och en förutsättning för att ett land ska komma ifråga som medlem.

Genom att jämföra hur EU agerar när det gäller grundläggande rättigheter i kandidatländerna med hur man resonerar beträffande länder som redan är medlemmar, tecknar den här Europapolitiska analysen en bild av ett motsägelsefullt EU. Den belyser också den pågående diskussionen om hur man ska hantera denna inkonsekventa hållning.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s utvidgningsproblematik.