EU:s strukturpolitik i Rumänien: Kan den bli en hävstång för romerna?

Författare: Tarschys Daniel

Tiggare har på senare tid blivit en allt vanligare del av den svenska stadsbilden. Det har i sin tur fäst strålkastaren på romernas prekära ställning i stora delar av Sydösteuropa.

I den här Europapolitiska analysen ställer Daniel Tarschys frågan om vad EU:s sammanhållningspolitik skulle kunna bidra med för att förbättra romernas sociala och ekonomiska utveckling och integration i Rumänien. Hans analys visar att utsikterna för några större framsteg är begränsade, samtidigt som det ändå finns ett visst utrymme för påverkan.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.