Investor-state arbitration under TTIP: Resolving investment disputes in an (autonomous) EU legal order

Författare: Lenk Hannes

Planerna på att i ett framtida handels- och investerings­avtal mellan EU och USA (TTIP) inkludera bestämmelser om tvist­lösning (ISDS) har i många EU-länder gett upphov till såväl livlig debatt som kraftig kritik. Den till en början polariserade antingen-eller-diskussionen har den senaste tiden dock nyanserats något i och med handels­kommissionär Cecilia Malmströms förslag till reformering av ISDS.

I den här rapporten analyserar Hannes Lenk de utmaningar som ett inkluderande av ISDS-bestämmelser i TTIP innebär och huruvida sådana är förenliga med principen om oberoende i EU:s rätts­ordning. Författaren hävdar att de negativa effekterna kan mildras genom att man utarbetar bestämmelser som tillmötes­går den kritik som finns mot ISDS.

Publikationen är på engelska, men innehåller en sammanfattning på svenska. Den är del av Sieps forsknings­projekt EU som global maktfaktor.