Russia's economic troubles - a perfect storm of falling oil prices, sanctions and lack of reforms

Författare: Becker Torbjörn

Ryssland gränsar till flera EU-länder och är en mycket betydande leverantör av energi till EU. Landet är dess­utom en viktig destination för EU:s export. Den ryska ekonomin står nu inför stora ut­maningar som en följd av fallande olje­priser, sanktioner och flera år utan reformer.

I denna Europa­politiska analys diskuterar Torbjörn Becker den ryska ekonomin och de viktiga länkarna mellan Ryssland och EU. Slut­satsen är att Ryssland fort­farande står inför allvarliga ekonomiska ut­maningar och en del av lösningen på detta skulle vara att bygga och för­stärka banden med EU:s medlems­länder genom att bidra till ett slut på konflikten i östra Ukraina.

Publikationen är på engelska.