The diplomatic role of the European Parliamen's parliamentary groups

Författare: Fiott Daniel

Med Lissabonfördraget fick Europaparlamentet ökad granskningsmakt över såväl EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) som den gemensamma säkerhets-och försvarspolitiken (GSFP).

Men vilken roll spelar egentligen Europaparlamentets partigrupper inom det politikområdet?

I den här analysen hävdar författaren Daniel Fiott att partigrupperna har en diplomatisk roll när det gäller EU:s utrikespolitik. Fiott ger en översikt över partigruppernas diplomatiska aktiviteter samt visar vilka positiva respektive negativa effekter partigruppernas roll i utrikespolitiken kan ha.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.