The EU-China Strategic Partnership: Challenges and Prospects in a Changing World

Författare: Michalski Anna, Pan Zhongqi

I år är det 40 år sedan diplomatiska för­bindelser mellan EU och Kina etablerades, idag ett av de viktigaste bi­laterala partner­skapen i världen.

I den här publikationen belyser för­fattarna det strategiska partner­skapet, bland annat genom att analysera de skillnader som råder mellan EU och Kina vad gäller deras respektive syn på suveränitet, makt och utrikes­politik.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU som global maktfaktor.