The Greek elections of 2015 and Greece´s future in the eurozone

Författare: Dimitrakopoulos Dionyssis G.

Parlamentsvalet i Grekland i januari ledde fram till en koalitionsregering med det vänsterradikala partiet Syriza i spetsen. Vad innebär den nya politiska konstellationen för Greklands EU-relationer och för de pågående förhandlingarna om landets lånevillkor?

I den här analysen ger Dionyssis Dimitrakopoulos en bild av det förändrade politiska landskapet och dess konsekvenser för Greklands roll i EU och eurozonen.

Författaren hävdar att åtstramningspolitiken har haft negativa konsekvenser för landet och att rösterna på Syriza är en markering mot EU:s lånevillkor och åtstramningspolitiken.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s politiska system.