Transatlantic Market Integration, Business and Regulation: Building on the WTO

Författare: Hoekman Bernard, Mavroidis Petros C.

Stora regionala handels­avtal som det trans­atlantiska partner­skapet för handel och investeringar (TTIP) kan få en stor påverkan på världs­handels­systemet. Hur och till vilken grad kan ett sådant avtal generera vinster från handel och minska trans­atlantiska handels­kostnader? Och vad kommer det att innebära för tredje­land?

Den här Europa­politiska analysen redogör för några av de senare artiklarna på området och diskuterar hur man inom TTIP kan använda Världs­handels­organisationen (WTO) som förebild för att förbättra såväl transparensen som möjlig­heterna för tredje­länder att väcka talan i frågor om rättsliga hinder.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU som global makt­faktor.