Union regulatory criminal law competence

Författare: Öberg Jacob

Även om upplysnings­tidens liberal-politiska ideal har skapat en någor­lunda gemensam straff­rättskultur i Europa, finns fort­farande skillnader i medlems­ländernas straff­rättsliga system. Den grund­läggande tanken med upplysnings­idealen är att straffet ska användas i så begränsad ut­sträckning som möjligt.

När EU fick rätt att anta straff­rättsliga sanktioner bröt en debatt ut om vissa negativa aspekter som riskerar att följa av en europeiserad straff­rätt. I den här rapporten belyses kritiken mot fram­växten av EU-straffrätten. Författaren föreslår också hur EU:s rätt att anta straff­rättslig lag­stiftning kan kontrolleras på bättre sätt.

Publikationen är en del av Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.