Humanitarian aid policy in the EU´s external relations: The post-Lisbon framework

Författare: Van Elsuwege Peter, Orbie Jan, Bossuyt Fabienne

Med Lissabon­fördraget har EU fått uttrycklig kompetens när det gäller humanitärt bistånd. Det har med­fört en rad juridiska och institutionella ut­maningar som analyseras i denna rapport.

För­fattarna beskriver också hur dessa utmaningar kan hanteras. Rapporten är den sjätte inom ramen för Sieps forsknings­projekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget.